Установчі документи (Статут)

Завантажити

I. Загальні положення

1.1. Статут закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька» (далі – Статут) розроблений на підставі Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09 серпня 2018 року № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 року № 1004/32456, постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 року № 996, і є документом, який регламентує діяльність закладу «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька».

1.2. Заклад «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька» (далі – Заклад) є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вінницької міської ради та виконавчого комітету, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.3. Заклад заснований на комунальній власності Вінницької міської об`єднаної територіальної громади, в особі Вінницької міської ради (даліВласник). Заклад підзвітний і підконтрольний міській раді та її виконавчому комітету, міському голові та підпорядкований департаменту культури міської ради (далі-Орган управління)

II. Організаційно-правові засади діяльності закладу

2.1 Заклад, як суб’єкт господарювання, діє як бюджетна установа.

2.2. Заклад заснований на комунальній формі власності, є позашкільним закладом початкової мистецької освіти і діє як початкова ланка професійної мистецької освіти.

2.3. Основним видом діяльності Закладу є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури Заклад також є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку. З метою виконання завдань, що стоять перед Закладом та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів i здібностей учнів, Заклад може створювати відділення (музичне, художнє, хореографічне, театральне, хорове, естрадне та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва, класичного танцю, народного танцю та інші).